sreda, februar 21, 2018
   
Text Size

Јавни позив за доделу бесповратних средстава по Пројекту подршке женском предузетништву у 2015. години

Национална агенција за регионални развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава по Пројекту подршке женском предузетништву у 2015. години

- See more at: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-po-Projektu-podrshke-zhenskom-preduzetnishtvu-u-2015.-godini#sthash.W3t9LPv3.dpuf

Пројекат подршке женском предузетништву у 2015. години (даље:Пројекат) реализује Национална агенција за регионални развој у оквиру Програма подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Основни циљ Пројекта је развој женског предузетништва у смислу повећања броја жена у бизнису, веће видљивости успешних жена - предузетница и успешног предузетништва уопште, јачања мотивације предузетница за унапређење пословања, а кроз давање бесповратних финансијских средстава.

Бесповратна средства ће се одобравати за:

 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда/сертификација/ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
 • тестирање нових производа;
 • израду и имплементацију специјализованог софтвера;
 • нови дизајн производа и амбалаже;
 • електронску презентацију предузећа и
 • едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке.

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа у власништву и управи жена, као и предузетници чији је оснивач жена, а који кумулативно испуњавају следеће услове:

 • да је претежна делатност производња, прерада или пружање услуга (да шифра делатности регистрована у Агенцији за привредне регистре указује на производну/услужну делатност или делатност прераде);
 • да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
 • да учешће жене/а у власништву привредног друштва износи најмање 25% и да истовремено жена/е управља/ју пословањем (жена/е је/су уписана/е у Агенцији за привредне регистре као директор или заменик директора), односно да је жена оснивач предузетничке радње;
 • да су основани најкасније 01. јула 2013. године;
 • да имају позитивне резултате пословања у претходне две године;
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да у претходне две године и текућој години нису по истом основу користили подстицајна средства Националне агенције и других државних институција.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара за све активности, осим за електронску презентацију предузећа за коју се може одобрити максимално 100.000,00 динара. 

Национална агенција за регионални развој ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 65% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а.

Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе 10.000.000,00 динара.

Средства се додељују микро, малим и средњим предузећима и предузетницима у складу са чл. 95. - 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Рок за подношење пријава је 19. август2015. године.

Текст Пројекта, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције, на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на бројеве телефона: 011/2060-807; 011/2060-810; 011/2060-829; 011/2060-843; 011/2060-847; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 и 011/2060-870.

Пријаве се подносe лично или препорученом поштом најближој aкредитованој регионалној развојној агенцији:

 • Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“ д.о.о. Зајечар; Трг Ослобођења бб, 19000 Зајечар; тел: 019/426-376, 426-377; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.raris.org;
 • Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“ д.о.о. Зрењанин; Чарнојевићева 1, 23000 Зрењанин; тел: 023/510-567, 561-064; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.banat.rs;
 • Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/3150-115, 233 440; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.centarzarazvoj.org;
 • Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.kv-rda.org;   
 • Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о. Ниш; Обреновићева 38/I, 18000 Ниш; тел: 018/515-447, 522-659; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.rra-jug.rs;
 • Регионална развојна агенција „Златибор“ д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065, 510-098; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.rrazlatibor.co.rs;
 • Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад; Булевар Михајла Пупина 20/II, 21000 Нови Сад; тел: 021/557-781; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.rda-backa.rs;
 • Регионална развојна агенција Срем д.о.о. Рума; Главна бр. 172, 22400 Рума; тeл: 022/470-910; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.rrasrem.rs;
 • Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; 7. јула бб, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.seda.org.rs;
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Kрагујевац; Краља Петра I бр. 22, 34000 Kрагујевац; тел: 034/302-701;    300-575; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.redasp.rs;   
 • Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд, д.о.о. Београд; Топличин венац 11/4, 11000 Београд; тел: 011/2186-730, 2186-740; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.rarei.rs;
 • Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о. Лозница;    Јована Цвијића 20, 15300 Лозница; тeл: 015/876-096, 875-993; e-mail:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.rrappr.rs;
 • Регионална развојна агенција PANONREG д.о.о. Суботица; Tрг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица; тел: 024/554-107; e-mail:   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.panonreg.rs;
 • Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ д.о.о. Пожаревац; Стари корзо 30/3, 12000 Пожаревац; тел: 012/510-824, 511-823; e-mail:   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli www.rra-bp.rs.
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner