sreda, februar 21, 2018
   
Text Size

Јавни позив за пријаву и учешће у реализацију иновационих пројеката по Програму иновационе делатности утврђеном за 2016. годину

Програм подржава пројекте регистрованих иновациони организација који за резултат имају стварање нових производа, технологија, процеса и услуга или значајну измену постојећих у складу са потребама тржишта, као и пројекте изградње иновационе инфраструктуре у области информационих и комуникационих технологија, техничко-технолошког опремања, физичке инфраструктуре (просторне, транспортне, интернет и интранет), као и инфраструктуре знања, које је у функцији покретача реструктурирања пословног сектора и умрежавање субјеката иновационе делатности из академског сектора и сектора привреде.

Конкретним активностима кроз програм се подржавају су и пројекти регистрованих иноватора којима се омогућава пласирање на тржиште решења који су резултат његових иновационих активности којима су развијени производи, технологије,процеси или услуге.

По овом позиву се пријављују иновациони пројекти који трају до 12 месеци, а реализују се до краја 2017. године.

Јавни позив, услове конкурисања, критеријуме за избор реализатора и услове финансирања иновационих пројеката, као и упутство за пријављивање предлога иновационог пројекта и потребне обрасце можете преузети на:

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/tr-konkursi/

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner