sreda, februar 21, 2018
   
Text Size

Јавни позив за финансијску подршку извозу

Укупан буџет бесповратних средстава намењених корисницима на овом програму износи 90.000.000 динара. Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% трошкова пројекта, без ПДВ. Средства се додељују у износу од 50.000 до 1.000.000 динара за привредна друштва и предузетнике у зависности од активности, док се за кластере средства додељују у износу од 100.000 до 2.000.000 динара. За учешће на сајмовима привредним субјектима ће се додељивати средства у износу до 600.000 динара ако нису до сада извозили, односно до 1.000.000 динара уколико већ извозе. Средства ће бити рефундирана након завршетка пројекта и достављања извештаја и доказа о завршеним активностима, а Програм ће трајати до утрошка свих средстава намењених корисницима.

Средства из Програма намењена су за следеће активности: нови дизајн производа и амбалаже, побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса, побољшање постојећих и развој нових производа намењених домаћим и страним тржиштима, тестирање нових производа, учешће на међународним сајмовима у иностранству, испитивање страног тржишта, док велика предузећа и кластери могу конкурисати само за две врсте активности: учешће на међународним сајмовима у иностранству и испитивање страног тржишта. Привредни субјекат или кластер може поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава.

Средства се не могу користити за активности који се реализују у војној и дуванској индустрији, трговини, примарној пољопривредној производњи, финансијском сектору, сектору услуга које нису предмет међународне трговине и организацији игара на срећу и лутрија.

Упутство и сви пратећи обрасци доступни су у електронском облику на сајту Развојне агенције Србије.

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner