sreda, februar 21, 2018
   
Text Size

Јавни позив за финансијску подршку пословној институционалној инфраструктури

Ово је један од 33 програма у оквиру Програма Владе Србије „Година предузетништва", а право на подношење пројeката имају кластери, пословни инкубатори, научно-технолошки паркови, акредитоване регионалне развојне агенције, удружења, задруге, привредне коморе, као и научно-истраживачке организације, институти и факултети. Сваки потенцијални корисник може да кандидује више пројеката, самостално и/или као партнер у оквиру конзорцијума.

Укупан буџет Програма износи 130.000.000 динара. Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% трошкова пројекта, без ПДВ. Пројекти ће се одобравати у распону од 500.000 до 5.000.000 динара, сукцесивно до утрошка комплетних средстава, најкасније до 31.10.2016. године.

Програм се састоји из две компоненте – прве, намењене удруживању привредних субјеката и заједничком наступу, и друге, намењене више побољшању услуга које својим корисницима нуде институције подршке. Пројектне активности које могу бити предмет суфинансирања од стране РАС-а су: у оквиру Компоненте 1 - Развој заједничког производа и/или развој технолошких процеса и/или набавка заједничке опреме и/или инфраструктурно опремање заједничких погона и опционо: успостављање нових механизама сарадње између ММСП који доприносе повећању конкурентности; Креирања ланаца вредности у циљу повећање степена финализације производа са претежним уделом домаће сировине; Креирања ланаца добављача у циљу успостављања пословне сарадње између великих купаца и ММСП; Проширење капацитета постојећих или оснивање нових ПИ и опционо: унапређење модела пословне инкубације; Унапређење инфраструктурних капацитета постојећих НТП и опционо: унапређење модела подршке од стране НТП; Имплементација истраживачко развојних резултата НИО код ММСП; У оквиру Компоненте 2 - Развој нових и/или унапређење постојећих услуга Корисника намењених унапређењу конкурентности ММСП и предузетника и пружање истих крајњим корисницима; Развој услуга подршке иновативним МMСП и пружање истих крајњим корисницима; Успостављање нових механизама сарадње између ММСП који доприносе повећању конкурентности; Унапређење модела пословне инкубације; Унапређење модела подршке од стране НТП; Активности промоције предузетништва и примера добре праксе; Израда анализа и спровођење истраживања у сарадњи са НИО и ММСП на конкретним пројектима у циљу повећања конкурентности ММСП.

Упутство и сви пратећи обрасци доступни су у електронском облику на сајту www.ras.gov.rs

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner