utorak, februar 20, 2018
   
Text Size

Одржан Дан пословних инкубатора

 Програм је спроведен у партнерству са Минисатарством привреде и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а на скупу су поред представника пословних инкубатора из неколико градова говорили и помоћница министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић, Милош Петровић, в.д. директора Развојне агенције Србије – РАС, Јорген Шмид, руководилац одељења за економску сарадњу Амбасаде СР Немачке, као и Штефан Хајек, руководилац Пројекта ГИЗ ACCESS.

Као један од резултата Програма, представљен је и „Приручник за оснивање и развој пословних инкубатора", који треба да олакша пут оснивању и развоју неких нових пословних инкубатора у земљи.

Такође, Програм је обухватао финансијску подршку за 16 пословних инкубатора, кроз 48 пројеката, у укупној вредности 20.000.000 динара. Средства су утрошена за побољшање услова пословања пословних инкубатора у смислу набавке опреме, инфраструктурно опремање, маркетинг активности и подизање капацитета пословних инкубатора.

На Програму су учествовали: Пословни инкубатор Нови Сад; Пословни и иновативни центар Бачки Петровац; Пословни инкубатор Сента; Слован прогрес – Агро бизнис инкубатор Селенча; Дизајн инкубатор Нова Исра Београд, Пословно-технолошки инкубатор техничких факултета Београд; ИЦТ Хуб Београд. Бизнис инкубатор Крушевац; Бизнис иновациони центар Крагујевац; Научно технолошки парк Чачак; Бизнис инкубатор центар Ужице; Бизнис инкубатор центар Прокупље; ЗИП Центар за младе Пирот; Бизнис инкубатор центар Јумко Врање; Бизнис инкубатор Мајданпек; Бизнис инкубатор центар Бор.

Основни циљ овог програма је стварање повољније климе за оснивање и развој пословних инкубатора, као једног од инструмената регионалног и локалног економског развоја, који значајно помажу новооснованим фирмама да опстану у најосетљивијој фази свог постојања.

Пословни инкубатори пружају непосредну подршку кроз издавање простора по субвенционисаној цени, кроз пружање консултантских и других услуга значајних за пословање микро, малих и средњих предузећа (маркетинг, администрација, тренинзи и слично), кроз трансфер технологије и повезивање са партнерима и клијентима. На тај начин пословни инкубатори значајно утичу на развој предузетништва и иновативности, подстичући и ново запошљавање.

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner